Z olbrzymią satysfakcją informujemy, iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 01 sierpnia 2017 r., sygn. akt VIII GR 13/17, doradca restrukturyzacyjny Paweł Melka został ustanowiony zarządcą masy sanacyjnej VINSAR S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu.

To już kolejny podmiot będący w firmą w kryzysie, której postępowanie prowadzi w charakterze zarządcy masy sanacyjnej doradca restrukturyzacyjny Paweł Melka.

Co także istotne, w toku postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego brał aktywny udział r. pr. Paweł Brych-Kadziński.