Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt VIII GU 469/16 (VIII GUp 22/17) ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ustanawiając syndyka masy upadłości w osobie  dor. restr. Pawła Melki.