Sąd Rejonowy we Wrocławiu, Wydział VIII dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt VIII GR 5/17 (VIII GRp 2/17) otworzył przyśpieszone postępowanie układowe wobec POLYTEAM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Mec. Paweł Brych-Kadziński z sukcesem reprezentował restrukturyzowaną Spółkę w tym postępowaniu.

Sąd restrukturyzacyjny wyznaczył w otwartym przyśpieszonym postępowaniu układowym sędziego-komisarza w osobie SSR Marcina Soji, zaś do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego – zgodnie z wnioskiem POLYTEAM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – powołał doradcę restrukturyzacyjnego Piotra Habudę (nr licencji Ministra Sprawiedliwości 328).