FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 • 1.  

  3 tygodnie temu zamknąłem działalność gospodarczą. Czy mogę ubiegać się o upadłość konsumencką ?

  Tak, już następnego dnia po zamknięciu działalności gospodarczej można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 • 2.  

  Czy mogę pracować, jeśli sąd ogłosi moją upadłość konsumencką ?

  Tak, jest to bardzo wskazane, z uwagi na wykazanie w postępowaniu właściwej „moralności płatniczej” dłużnika. Nadto należy pamiętać, że upadły powinien wykorzystywać swoje zdolności zarobkowe.
 • 3.  

  Moje dochody są bardzo niskie. Czy mogę uchylić się od obowiązku przekazywania do masy upadłości części wynagrodzenia ?

  Tak, ale należy pamiętać, że jest to wyjątkowa sytuacja. Należy złożyć stosowny wniosek do Sędziego-komisarza w tym zakresie.
 • 4.  

  Ile czasu trwa postępowanie upadłościowe ?

  Czas trwania postępowania zależny jest od co najmniej kilku czynników np. od rodzaju postępowania. Dodatkowo należy wskazać, że z pewnością dłuższe co do zasady będzie postępowanie w którym konieczne jest spieniężenie majątku wchodzącego w skład masy upadłości. W każdym przypadku jednak będzie to co najmniej kilka miesięcy.
 • 6.  

  Co stanie się z moim majątkiem jeśli sąd ogłosi moją upadłość ?

  Jeżeli sąd ogłosi upadłość dłużnika do jego cały majątek staje się masą upadłości, która służy zaspokajaniu wierzycieli upadłego.
 • 7.  

  Czy mogę zawrzeć układ z wierzycielami ?

  Tak, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami w wyniku otwarcia przez sąd upadłościowy.
 • 5.  

  Czy sąd umorzy moje zobowiązania po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego ?

  Zasadniczo tak, jednakże są okoliczności w których sąd może odmówić umorzenia zobowiązań. Należy do nich z pewnością celowe doprowadzenie do swej niewypłacalności lub trwonienie majątku.
 • 8.  

  Przez jaki czas będą potrącane mi środki z wynagrodzenia do masy upadłości ?

  Przez czas trwania postępowania upadłościowego.
 • 9.  

  Czy po zakończonym postępowaniu upadłościowym będą mogła wziąć kredyt ?

  Tak, po umorzeniu zobowiązań z formalnego punktu widzenia nie będzie ku temu żadnych przeszkód.
 • 10.  

  Kto w czasie postępowania upadłościowego będzie płacił za wynajmowane przeze mnie mieszkanie ?

  Jeżeli w skład masy upadłości, wchodzi lokal mieszkalny lub dom w którym zamieszkuje upadły, a który następnie będzie spieniężany w toku procesu upadłościowego, to może on domagać się wydzielenia kwoty na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych i osób pozostających na jego utrzymaniu na okres do dwudziestu czterech miesięcy.