Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt poinformować, iż w następstwie sporządzonego przez dor. restr. Pawła Melkę wniosku, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 19 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII GU 562/17 ogłosił upadłość tzw. „konsumencką” osoby będącej dłużnikiem-„frankowiczem”.

Co istotne, Sąd wydał postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości bez przeprowadzania rozprawy, a zatem na posiedzeniu niejawnym co świadczy o tym, że sposób przygotowania wniosku i zawarte argumenty były dla Sądu tak przekonywujące, że nie zachodziła konieczność wyznaczania rozprawy w celu weryfikacji podniesionych twierdzeń.

Podstawą proceduralną wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości przez Sąd na posiedzeniu niejawnym jest art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Warto jednakże dodać, iż – jak wynika z praktyki Kancelarii – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w większości przypadków orzeka w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości „konsumenckiej” po przeprowadzeniu rozprawy.