Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. akt VIII GU 472/16 (VIII GUp 26/17) ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ponownie ustanawiając syndykiem masy upadłości dor. restr. Pawła Melkę.

O dalszych losach tego postępowania będziemy informować „na bieżąco”.