Szanowni Państwo,

z wielkim zadowoleniem informujemy, iż postanowieniem z dnia 21.07.2017 r.  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt VIII GR 13/17 w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w wariancie postępowania sanacyjnego ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Pawła Melki.

Obowiązkiem doradcy restrukturyzacyjnego jest m.in. ocena możliwości wykonania planu restrukturyzacyjnego przez dłużnika będącego firmą w kryzysie.

Rozprawa w przedmiocie otwarcia postępowania wyznaczona została na dzień 01.08.2017 r.