Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 26 lipca 2017 r., sygn. akt VIII GU 292/17 ogłosił upadłość spółki Capital Brigde sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu będącej emitentem obligacji.

 

Jest nam niezmiernie miło o tym poinformować, bowiem doradztwo prawne w tym postępowaniu zapewniał r.pr. Paweł Brych-Kadziński.