Mija właśnie półtora roku od chwili, w której weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Warto przytoczyć garść danych statystycznych dotyczących ilości otwartych postępowań restrukturyzacyjnych w skali całego kraju w roku 2016 oraz pierwszym kwartale roku 2017.

Jak wynika ze statystyk, zagadnienia związane z procedurami restrukturyzacyjnymi cieszyły się największą popularnością wśród podmiotów, które posiadały nie więcej niż 50.000.000,- zł rocznie obrotu i zatrudniały do 100 osób co nie powinno dziwić, bowiem tego typu podmioty są najbardziej narażone na przejściowe problemy z płynnością finansową. W roku 2016 sądy wydały 204 postanowienia o otwarciu postępowań restrukturyzacyjnych z czego ponad 50% stanowił wariant przyspieszonego postępowania układowego.

Dynamika wzrostu ilości otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych w I kw. 2017 r jest olbrzymia, bowiem sądy wydały 189 postanowień upadłościowych i restrukturyzacyjnych polskich przedsiębiorstw. W pierwszym kwartale br. ogłoszono łącznie 77 postanowień restrukturyzacyjnych, podczas gdy w analogicznym okresie rok temu było ich jedynie 6. W okresie od stycznia do marca 2017 r. ogłoszono 112 upadłości w celu likwidacji majątku – to o 5 mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku (www.coface.pl).

Na bazie tych danych należy prognozować, że w kolejnych miesiącach 2017 r. dostępne formy restrukturyzacji nadal będą zyskiwać na popularności wśród firm borykających się z trudnościami płynnościowymi, a liczba upadłości będzie ulegać dalszemu obniżeniu. Świadczy to o tym, że w świadomości przedsiębiorców zaczyna utrwalać się wiedza o tym, że istnieją skuteczne mechanizmy prawne i ekonomiczne pozwalające skutecznie ochronić przedsiębiorstwo przed upadłością.