Sąd Rejonowy we Wrocławiu, Wydział VIII dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie o sygn. akt VIII GUp 20/16, prowadzonej wobec upadłego konsumenta reprezentowanego przez r. pr. Pawła Brych-Kadzińskiego umorzył zobowiązanie upadłego (tzw. „frankowicza”) w kwocie ponad 400.000,- zł z jednoczesnym ustaleniem minimalnego planu spłaty.

Sąd upadłościowy uznał, iż jednorazowy plan spłaty w kwocie 4.000,- zł będzie wystarczająco „dolegliwy” dla upadłego, a przez to także, zostanie osiągnięty cel wychowawczy przeprowadzonego postępowania. Jest to niewątpliwie następny już sukces prawników z Melka&Brych-Kadziński Kancelaria Prawna sp. j. z siedzibą we Wrocławiu na polu procedury upadłości konsumenckiej, dzięki któremu kolejna osoba otrzymuje tzw. „drugą szansę” i zwolniona zostaje z ciężaru zadłużenia.