Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt VIII GR 8/17 (VIII GRs 2/17) otworzył postępowanie restrukturyzacyjne w wariancie postępowania sanacyjnego wobec Przedsiębiorstwa Rodzinnego Merta&Merta sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Sąd restrukturyzacyjny wyznaczył w otwartym postępowaniu sanacyjnym sędziego-komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy, zaś do pełnienia funkcji zarządcy – zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa Rodzinnego Merta&Merta sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – powołał doradcę restrukturyzacyjnego Pawła Melkę (nr licencji Ministra Sprawiedliwości 909).